PRIPROŠNIKI V SILI

Predstavljeni so priprošnjiki v sili. 
Praviloma je teh svetnikov 14, a imamo tudi rezervne. 
Tako jih je predstavljenih 16. 
Predstavitve so razdeljene na 4 sklope 
in za vsak sklop je pripravljen tudi kviz. 
Vse skupaj pa je namenjeno temu, da te priprošnjike 
malo bolje spoznamo. 
Predstavitve so pripravile družine 
iz družinske kateheze Domžale in Kamnik 
v veroučnem letu 2020/21.

SKLOP 1       SKLOP 2      SKLOP 3     SKLOP 4