DANIJEL HALAS

Danijel Halas

Rojen je bil v Črenšovcih očetu Martinu in materi Katarini. Očetova družina je madžarskega rodu. Osnovno šolo je obiskoval v domačem kraju, gimnazijo pa v Murski Soboti in dve leti v Ljubljani.

Bogoslovje je obiskoval v Mariboru in bil leta 1933 posvečen v duhovnika. Po novi maši je bil imenovan za kaplana v Ljutomeru. S 1. januarjem 1934 je bil imenovan za kaplana v Lendavi, kjer je ostal do leta 1938.

Istega leta ga je škof Tomažič imenoval za kaplana v Veliki Polani, kjer je naslednje leto postal župnik. V Veliki Polani je ostal do smrti.

Leta 1945  so Prekmurje okupirali Madžari in Halasa zaprli za osem mesecev. Po izpustitvi se je vrnil na staro mesto. 16. marca 1945 so ga, na poti iz Lendave proti Veliki Polani, v Hotizi zajeli komunisti, ga mučili in ubili, njegovo truplo pa vrgli v Muro.

Čez tri dni je mlinar Ludvik Kocet našel njegovo truplo. Pokopali so ga 21. marca v Veliki Polani. Njegovo smrt pripisujejo pisatelju Mišku Kranjcu, ki je verjetno ukazal njegovo likvidacijo.

Leta 2002 se je začel škofijski postopek za ugotovitev mučeništva Danijela Halasa.

pripravili  Tajda in Marjeta