ABC KATEKIZEM

Vsaka 4 leta imamo 4 srečanja v letu namenjena nalogam povezanim z vsebinami katekizma. Razdelimo se v manjše skupine, običajno po starosti in skupine hodijo iz enega prostora v drugega in tam jih čaka naloga. Lahko pa hodijo voditelji iz enega prostora v drugega, da se izognemo gneči na hodniku. Otrokom je bolj všeč premikanje udeležencev, staršem pa bolj premikanje voditeljev.

prvi kviz ABC katekizem (vera, cerkvene zapovedi, zakramenti)

drugi kviz ABC katekizem (zapoved Ne nečistuj, veruj v večno življenje, pet cerkvenih zapovedi)