Anton Strle

Anton Strle, rojen 21. januarja 1915, je bil doma iz vasi Osredek v župniji Sv. Vid nad Cerknico. Po maturi na škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani se je vpisal na teološko fakulteto. Med vojno, 29. junija 1941, je bil posvečen v duhovnika; tri leta zatem je končal študij z doktoratom iz dogmatične teologije. Po duhovniškem posvečenju je postal prefekt v Marijanišču, od 1947 do 1952 je bil zaprt, zatem pa šest let župnijski upravitelj v Planini pri Rakeku. Leta 1958 je postal predavatelj na Teološki fakulteti, kjer je ostal do upokojitve. Napisal je 45 knjig, vrsto teoloških razprav in prevedel 36 del. Med drugim je izdal zbirko dokumentov Vera Cerkve in prevedel Dokumente drugega vatikanskega cerkvenega zbora. Anton Strle je bil izreden poznavalec vseh področij teologije; spremljal je njen razvoj tako doma kot na tujem; bil je član mednarodne teološke komisije ter uradni cenzor knjig in publikacij. Od leta 1966 je bil duhovni pomočnik v župniji Sv. Trojica v Ljubljani. Umrl je 20. oktobra 2003. Pokoan je na ljubljanskih Žalah.