MODEST

Zala: Pozdravljeni. Predstavili vam bova Svetega Modesta, ki velja za apostola Slovencev.

Ela: V 8. stoletju je pridobil za Kristusa prvo slovansko narodno skupino, ki je živela v Karantaniji.

Zala: Modest se je rodil na Irskem v 8. Stoletju.

Ela: Umrl je 3. decembra leta 772 pri Gospe Sveti na Koroškem, kjer je tudi pokopan.

Zala: Njegovo ime izhaja iz latinskega imena »Modestus«, kar pomeni »skromen ali blag«.

Ela: Najbrž je to njegovo redovniško ime, ki ga je dobil v samostanu. Bil je lepega obnašanja, bistroumen in poln hrepenenja po krščanski popolnosti.

Zala: Rad se je umikal v samoto in molil. Po značaju je bil redkobeseden.

Ela:  Ko se je v njegovem samostanu ustavil opat in upravitelj škofije Virgil, je pripovedovali, da na južni strani salzburške škofije živijo Karantanci v poganski veri. Povabil je samostanske brate, da se mu pridružijo pri oznanjanju krščanstva temu blagemu ljudstvu. In Modest je bil takoj pripravljen oditi tja za misijonarja.

Zala:  Modest se je naprej pripravljal na svoje misijonsko delo v salzburškem samostanu svetega Petra, nato pa je odšel na otok Awa. V Karantanijo je prišel leta 755. Bil je pokrajinski škof z vsemi pooblastili in stalnim sedežem.

Ela: O delovanju škofa Modesta v Karantaniji so na voljo samo skopa poročila, a so ta zelo pomembna. Kot škof je Modest nastopal blago in skrajno požrtvovalno.

Zala: Postavljal je cerkve, da je v njih sprejemal ljudske množice. Najprej na Krnskem gradu, na Gosposvetskem polju, na Lurnskem polju blizu Spittala ob Dravi in Ad Udrimas ob zgornji Muri, ter še mnoge manjše in to vse v enem desetletju delovanja.

Ela: Tako naporno delo v časih, ko si je krščanska vera šele utirala pot v te kraje skoraj presega človeške moči. Sveti Modest ni varčeval s svojimi telesnimi silami in se je goreče razdajal za oznanjanje Jezusovega nauka in rešenje duš.

Zala: Da je bil Modest svetniška osebnost, človeško prikupna, nesebično požrtvovalna, ponižna in skromna, lahko sklepamo po tem, da v času njegovega apostolskega delovanja ni bilo vidnega upora poganov.

Ela: Upava, da vam je bila najina predstavitev o svetem Modestu všeč.