SKRINJA ZAVEZE

Oddlomki povezani s skrinjo zaveze v Svetem pismu.

Božja navodila Mojzesu in gradnja skrinje:
2Mz 25,10 – 22
Narede naj torej skrinjo iz akacijevega lesa: dva in pol komolca bodi njena dolgost, podrugi komolec nje širjava in poldrugi komolec visokost njena. In prevleci jo s čistim zlatom, odznotraj in odzunaj jo prevleci; in napravi vrhu nje zlat venec naokrog. In zliješ zanjo štiri zlate obode in jih deneš na njene štiri noge: dva oboda bodeta na eni strani in dva oboda na drugi strani njeni. In naredi dva droga iz akacijevega lesa in ju okuj z zlatom. In vtakni ta droga v obode na obeh straneh skrinje, da se skrinja prenaša ž njima. Droga naj ostaneta v obodih skrinje, ne smeta se odstraniti iz njih. V skrinjo pa deni pričevanje, ki ti ga dam. In naredi pokrov sprave iz čistega zlata: dva in pol komolca bodi dolg in poldrugi komolec širok. Naredi tudi dva kerubima iz zlata; s tolkljanim delom ju naredi na obeh koncih spravnega pokrova: enega keruba na tej strani in enega na drugi strani, sceloma s spravnim pokrovom naredi keruba na obeh koncih njegovih: In keruba naj razprostirata peruti navzgor, zaslanjajoč s svojimi perutmi pokrov, z obrazoma drug proti drugemu; proti pokrovu sprave bodita obrnjeni obličji kerubov. In deni pokrov sprave na vrh skrinje, in v skrinjo deni pričevanje, ki ti ga dam. In tam se bom shajal s teboj in ti govoril iznad spravnega pokrova, iz sredi dveh kerubov, ki sta na skrinji pričevanja, vse, kar ti bom zapovedoval za sinove lzraelove.

2Mz 26,33 – 34:
Obesi pa zagrinjalo pod zapone preprog in ponesi tja, noter za zagrinjalo, skrinjo pričevanja. In zagrinjalo vam bo ločilo Sveto od Najsvetejšega. In deni pokrov sprave na skrinjo pričevanja v Najsvetejšem.

2Mz 35, 10-12
In kdorkoli je modrega srca med vami, naj pride in izdeluje vse, karkoli je zapovedal Gospod: (…) skrinjo in njena droga, pokrov sprave in ločilno zagrinjalo..

2Mz 37,1-9:
In Bazalel je naredil skrinjo iz akacijevega lesa: dva in pol komolca je bila dolga in poldrugi komolec široka in poldrugi komolec visoka. In prevlekel jo je s čistim zlatom odznotraj in odzunaj in vrhu nje je napravil zlat venec naokrog…


na vrh
Namestitev skrinje

2Mz 40,3.5:
In postavi vanj (v shodni šotor, op. moja) skrinjo pričevanja in (…) zasloni skrinjo z zagrinjalom. (…) In postavi zlati oltar za kajenje pred skrinjo pričevanja in obesi zaveso k vhodu v prebivališče.

Knjiga postave
5 Mz31,25-26:
Ko pa je Mojzes zapisal besede te postave v knjigo in je končal, zapove levitom, ki so nosili skrinjo Gospodove zaveze, rekoč: Vzemite to knjigo postave in jo položite ob strani skrinje zaveze Gospoda, svojega Boga, in tam naj ostane kot priča zoper tebe, Izrael.

Kralj David in skrinja, mesto skrinje
2Sam6, 2-17:
In postavili so skrinjo Božjo na nov voz in jo odnesli iz Aminadabove hiše, ki je bila na griču.
v. 10: In ostala je skrinja Gospodova v hiši Obededoma Gatovca tri mesece
v. 12: David pa gre in z veseljem prinese skrinjo Božjo iz hiše Obededomove gori v mesto Davidovo.
v. 17: Ko so pa prinesli skrinjo Gospodovo noter, jo postavijo na nje mesto sredi šotora, ki ga je bil David razpel zanjo.

V novem templju
1Kr 6,16.19:
v. 16: In pregradil je dvajset komolcev od zadnje strani hiše znotraj s cedrovo steno od tal do stropa, da bodi tu notri v hiši za govorišče ali Najsvetejše.
v. 19: In govorišče znotraj v hiši je pripravil, da tam postavi skrinjo zaveze Gospodove.

Prenos skrinje v “hišo”
1Kr 8, 1-21:
v. 1: Tedaj je zbral Salomon k sebi v Jeruzalem starešine Izraelove in vse poglavarje rodov, kneze očetovinam sinov Izraelovih, da prineso skrinjo zaveze Gospodove gori iz mesta Davidovega, to je Sion.
In duhovniki prineso skrinjo zaveze Gospodove na njeno mesto, v govorišče hiše, v Najsvetejše, podperuti kerubov; zakaj keruba sta razprostirala peruti nad mestom skrinje, keruba sta pokrivala skrinjo in njena droga odzgoraj.

Josijevo slavje
2 Kron 35, 1-3.19:
In Josija je praznoval Pasho Gospodovo v Jeruzalemu, in zaklali so velikonočno jagnje štirinajsti dan prvega meseca. In postavil je duhovnike na njih straže ter jih ohrabril za službo hiše Gospodove. In dejal je levitom, ki so učili vsega Izraela, ki so bili sveti Gospodu: “Denite sveto skrinjo v hišo, ki jo je zgradil Salomon, sin Davidov, kralj Izraelov! Ni vam več v breme na rami, zato služite sedaj Gospodu, Bogu svojemu, in ljudstvu njegovemu, Izraelu.” (…) V osemnajstem letu kraljevanja Josijevega se je preznovala ta pasha.

Seznam Nebukadnezarjevega bojnega plena – brez skrinje!
2 Kr 25, 13-15:
In bronasta stebra, ki sta bila v hiši Gospodovi, in stojala in bronasto morje, ki je bilo v hiši Gospodovi, so razbili Kaldejci ter odnesli njih bron v Babilon. Tako (so odnesli) tudi lonce, lopate, utrinjače in torila in vse bronasto orodje, s katerim se je opravljala služba, so odnesli. Tudi ponve in čase, kar je bilo od zlata, v zlatu, kar od srebra, v srebru je vzel glavar telesne straže.


na vrh
Skrinja na poti

Skrinja vodi potovanje
4Mz10, 33-35:
In potovali so tri dni hoda od gore Gospodove, in skrinja zaveze Gospodove je šla pred njimi tri dni pota, da jim najde počivališče…(…). In bilo je, kadar je skrinja šla na pot, da je dejal Mojzes: Vstani, o Gospod, in naj se razkrope sovražniki tvoji, in tisti, ki te sovražijo, naj beže pred obličjem tvojim. Kadar pa je počivala, je dejal: Vrni se, Gospod, k miriadam tisočev Izraelovih.

Skrinja se ne gane iz tabora
4Mz14,44:
Oni pa so vendar v svoji prevzetnosti šli vrh gorovja, ali Gospodova skrinja zaveze in Mojzes se nista ganila iz taborišča.

Levijev rod nosi skrinjo
5Mz10,8:
Tisti čas je Gospod oddelil Levijev rod, da naj nosi skrinjo Gospodove zaveze.

Zanjo skrbijo Kahatovci iz Levijevega rodu
4Mz3,31: In v oskrbo jim dana skrinja in miza in svečnik in (…).

4Mz4,4-6
: To je služba sinov Kahatovcev v shodnem šotoru, pri najsvetejšem: Kadar se vzdigne tabor, naj stopi Aron in njegovi sinovi v svetišče ter snamejo ločilno zagrinjalo in vanj zavijejo skrinjo pričevanja in jo še ogrnejo v odejo iz jazbečevih kož, vrhu nje pa razprostro prt, ves iz višnjeve tkanine, in naj ob njo vtaknejo njena drogova.

Prehod čez Jordan
Joz3,1 do Joz4,18 (tu samo del opisa):
(Joz3,3:) …Kadar vidite skrinjo zaveze Gospoda, svojega Boga, in duhovnike levite, da jo neso, odrinite s svojega mesta in pojdite za njo. Toda med vami in njo bodi presledka okoli dva tisoč komolcev. Ne približujte se ji, da bi vedeli, po kateri poti vam je hoditi, zakaj niste šli po trej poti poprej. (…)
(Joz 4,14:) Ko se torej odpravi ljudstvo iz šotorov svojih, da bi šlo čez Jordan, in duhovniki so nesli skrinjo zaveze pred ljudstvom. in ko so prišli tisti, ki so nesli skrinjo, k Jordanu in so se duhovnikom, s skrinjo na ramah, omočile noge kraj vode (Jordan pa je poln in stopa čez bregove ves čas žetve), tedaj se ustavijo vode, ki so tekle od zgoraj doli, in se vzdignejo kakor jez in se kopičijo prav daleč, pri mestu Adamu, ki je poleg Zartana; vode pa, ki so tekle doli k morju v , k Slanemu morju, izginejo docela. In ljudstvo je šlo preko Jordana prav nasproti Jerihu. Duhovniki pa, ki so nesli skrinjo zaveze, so stali trdno na suhem sredi Jordana, in ves Izrael je šel čez po suhem, dokler ni prešlo docela vse ljudstvo čez Jordan. (…)
(Joz4,18:) In ko so stopili duhovniki, ki so nesli skrinjo Gospodove zaveze, iz Jordana in so se podplati njih nog povzdignili nad suhim, so se vrnile Jordanske vode v svojo strugo in se razlivale po svojih bregovih kakor prej.

Osvojitev Jerihe
2Joz6,1-13:
v. 3-5: Obkrožite torej mesto, vsi vojščaki, gredoč okoli mesta enkrat.Tako napravi šest dni, in sedem duhovnikov naj nese pred skrinjo sedem jubilejskih trobent; sedmi dan pa obkrožite mesto sedemkrat, in duhovniki naj trobijo na trobente. In kadar bodo zategnjeno trobili na jubilejsko trobento in slišite glas trobente, tedaj naj zavpije vse ljudstvo z močnim glasom: in mestno obzidje se podere na svojem kraju, in ljudstvo naj vstopi noter, vsak naravnost tja pred sabo.


na vrh
Svetost in moč skrinje

Bog govori Mojzesu iznad skrinje
4Mz7,89:
In kadar je šel Mojzes v shodni šotor, da bi govoril z Njim, tedaj je slišal Glas, govoreč k njemu iznad pokrova skrinje pričevanja, iz sredi dveh kerubov, in On je govoril k njemu.

Nad pokrovom sprave
3Mz16,2:
(… in rekel je Gospod Mojzesu: Veli Aronu, svojemu bratu, da naj ne hodi vsakteri čas v svetišče za zagrinjalo pred pokrov sprave, ki je na skrinji, da ne umrje; zakaj v oblaku se bom prikazoval nad pokrovom.

Salomon in skrinja
1Kr3,15:
…in pride v Jeruzalem ter se postavi prd skrinjo zaveze Gospodove in daruje žgalne in mirovne daritve…

Ahan in babilonski plašč
Joz7,6:
Jozue pa si raztrga oblačila in pade z obličjem na zemljo pred skrinjo Gospodovo in leži do večera, on in starešine Izraelovi, in sipljejo prah na glave svoje.

Izraelci se pri branju postave razporedijo okoli skrinje zaveze
2Joz8,33-34

V času Samuela
1Sam3,3:
In zgodi se v tistem času (…) in Samuel je ležal ob svetišču Gospodovem, kjer je bila skrinja božja, da pokliče Gospod Samuela.


na vrh
Skrinja in Filistejci

Po porazu od Filistejcev
1 Sam 4,3-22:
v. 3 : …reko starešine Izraelove: (…) Vzemimo k sebi iz Sila Gospodovo skrinjo zaveze, da pride med nas in nas reši iz roke sovražnikov naših…
v. 11: …in skrinja božja je bila vzeta(…)
v. 22: In je dejala (Pinehasova žena, op. moja): Slava je šla od Izraela, ker je vzeta skrinja božja.

Filistejci prenašajo skrinjo
1Sam5,1-11- 7,1
v. 1: Filistejci pa so vzeli skrinjo Božjo in jo donesli iz Eben-ezerja v Asdod.
v. 7: In ko so videli možje v Asdodu, da se jim tako godi (namreč slabo, op. moja), reko: Naj ne ostane skrinja Boga Izraelovega pri nas…
v. 8: Prinesli so torej tja (v Gat, op. moja) skrinjo Boga Izraelovega.
v. 10: Pošljejo torej skrinjo Božjo v Ekron. Ali ko pride skrinja Božja v Ekron, zavpijejo Ekronci in reko: Prinesli so skrinjo Boga Izraelovega k nam, da nas pogubi in ljudstvo naše.
1Sam6,11: In skrinjo Gospodovo nalože na voz…
1Sam6,12:… in kravi sta krenili naravnost proti Betsemesu…
1Sam6,21: in pošljejo sle prebivalcem Kirjat-jearima in sporočilo…
1Sam7,1 : (…) in jo prineso v hišo Aminadabovo na griču, in Eleazarja, sina njegovega, posvetijo, da varuje skrinjo Gospodovo.

Skrinja pride na svoje mesto
2Sam6,2-17:
In postavili so skrinjo Božjo na nov voz in jo odnesli iz Aminadabove hiše, ki je bila na griču.
v. 10: In ostala je skrinja Gospodova v hiši Obededoma Gatovca tri mesece
v. 12: David pa gre in z veseljem prinese skrinjo Božjo iz hiše Obededomove gori v mesto Davidovo.
v. 17: Ko so pa prinesli skrinjo Gospodovo noter, jo postavijo na nje mesto sredi šotora, ki ga je bil David razpel zanjo.


Osvojitev Jerihe
beri Joz 6,1-13


na vrh Nova zaveza

Jezus in zagrinjalo v svetišču

 • Mt 27,50-51
  Jezus pa zopet zavpije z močnim glasom in izdahne duha. In glej, zagrinjalo v svetišču se pretrga na dvoje od vrha do tal (…).
 • Mr 15,37 – 38
  Jezus pa zavpije z močnim glasom in izdahne. In zagrinjalo v svetišču se pretrga na dvoje, od vrha do tal.

Kri za odpuščanje grehov
Heb9,3-7:
Za drugim zagrinjalom pa je bil šotor, imenovan Najsvetejše, imajoč zlato kadilnico in skrinjo zaveze, od vseh strani z zlatom okovano, v kateri je bil zlati vrč z mano in zeleneča Aronova palica in plošči zaveze, nad njo pa keruba slave, obsenčujoča pokrov sprave…, o čemer sedaj ni govoriti podrobno. Ker je torej to tako napravljeno, hodijo v prvi šotor vedno duhovniki opravljat službo, v drugi šotor pa enkrat na leto sam veliki duhovnik , a ne brez krvi, ki jo prinaša zase in za grehe nevednosti ljudstva.

Starševstvo in kri
Mt 1,18-23: …se pokaže, preden sta se sešla, da je noseča od Svetega Duha… ‘Glej, devica bo noseča in bo rodila sina…’
(Jezus je bil spočet na nadnaraven način: Marija je bila njegova mati, Jožef pa ni bil njegov oče.)

Glej še…
Heb 10 in

 

Arheološke raziskave povezane s skrinjo zaveze iz strani  http://www2.arnes.si/~sskpspsp2/Skrinja.htm

Raziskovalec

Ronald Wyatt

Ronald Wyatt

Po poklicu anestezist, sicer pa ljubiteljski arheolog, doma iz ZDA. Svoje osebno raziskovanje davne zgodovine, znanosti in Biblije je začel že v mladosti, iz radovednosti. Leta 1977 je začel z delom na terenu, najprej v Turčiji, nato leta 1978 v Egiptu in leta 1979 v Izraelu. V njegovi “ekipi” sta bila v začetku le še dva njegova mladoletna sinova, kasneje pa so pomoč ponudili še nekateri, ki jih je njegovo delo zanimalo. Do avgusta 1999, ko je umrl, je opravil več kot 120 poti na Srednji vzhod. Večino dela je opravil sam.

Njegovo delo je temeljilo na njegovem globokem prepričanju v popolno točnost biblijskega poročila.

SKRINJA ZAVEZE

Biblija pravi, da so skrinjo zaveze napravili Izraelci v puščavi pri gori Sinaj, v Mojzesovem času. Narejena je bila natančno po Božjih navodilih (mere, material, oblikovanje…). Vanjo so shranili kamniti tabli z desetimi zapovedmi. Imela je posebno mesto v svetišču in je predstavljala Božjo prisotnost med njimi.


Slika:
Model skrinje zaveze

Navodilo za izdelavo skrinje 2 Mz 25,10-22 pravi, naj bo skrinja:

 • iz akacijevega lesa,
 • dva in pol komolca dolga,
 • podrugi komolec široka in poldrugi komolec visoka,
 • prevlečena s čistim zlatom, odznotraj in odzunaj,
 • z zlatim vencem naokrog,
 • s štirimi nogami in na njih zlati obodi,
 • naj ima dva droga iz akacijevega lesa, okovana z zlatom in postavljena v obode,
 • pokrita s pokrovom sprave iz čistega zlata,
 • din naj jo zaslanjata dva kerubima iz zlata, na vsakem koncu spravnega pokrova eden.

O pomenu skrinje zaveze, pa tudi “skrinje moči božje”, “skrinje Gospodove”, ” skrinje Božje” – kakor jo na več mestih imenuje Biblija, največ povedo biblijski navedki sami (glej desno – drugi navedki v zvezi s skrinjo zaveze).

Skrinja zaveze je bila otipljiv znak Božje zaveze z Izraelci. Zanjo so vedeli tudi okoliški narodi. Skrinja je bila znak Božje svetosti, moči, zmage. Ko so Izraelci v skladu z Božjo zavezo (tj. “staro zavezo”), je skrinja pomenila zanesljivo zmago pred sovražniki.

Najdba skrinje zaveze bi zato lahko pomenila nov ogenj na razgretem Bližnjem vzhodu. Vsekakor zelo vroča tema.

 

Kje je skrinja zaveze danes?

Sledi za skrinjo

Zadnji zgodovinski zapis o skrinji zaveze v Bibliji najdemo v 2. kroniški knjigi – 2 Kron 35,1-3.19, ko kralj Josija ukaže prenesti skrinjo v Salomonov tempelj.

2 Kron 35,1-3.19:
In Josija je praznoval Pasho Gospodovo v Jeruzalemu, in zaklali so velikonočno jagnje štirinajsti dan prvega meseca. In postavil je duhovnike na njih straže ter jih ohrabril za službo hiše Gospodove. In dejal je levitom, ki so učili vsega Izraela, ki so bili sveti Gospodu: “Denite sveto skrinjo v hišo, ki jo je zgradil Salomon, sin Davidov, kralj Izraelov! Ni vam več v breme na rami, zato služite sedaj Gospodu, Bogu svojemu, in ljudstvu njegovemu, Izraelu.” (…) V osemnajstem letu kraljevanja Josijevega se je preznovala ta pasha.

Kasneje skrinja ni več omenjena.

Eno od poglavij burne zgodovine mesta Jeruzalem je tudi babilonsko obleganje in osvojitev mesta, rušenje templja, odvoz ujetnikov in dragocenosti. To se je zgodilo (samo) 35 let po zgoraj opisanem prazničnem dnevu.

Zanimivi so seznami predmetov, ki so jih Babilonci odnesli iz “kraljeve hiše” in iz “hiše Gospodove” ob osvojitvi Jeruzalema.(glej 2 Kr 24,13, 2 Kr 25,13-18 ter Jer 52, 17-23). Na teh seznamih so našteti tudi drobni predmeti (na primer žlice), vendar med njimi ni skrinje zaveze! (primer: 2Kr 25,13-15)
Tudi med predmeti, ki so se kasneje vrnili iz Babilona nazaj v Jeruzalem (“vse posode”) – glej Ezra 7,1-11 – ni skrinje. Ker očitno sploh ni bila v Babilonu. Tudi kasneje se v biblijskem zgodovinskem opisu skrinja ne pojavi več. Kje je ostala?

 

Babilonci okoli Jeruzalema

Naslednji zanimiv podatek pri “iskanju” skrinje zaveze je opis babilonskega obleganja Jeruzalema: najdemo ga v

2Kr25,1:
Zgodi se pa v devetem letu kraljevanja njegovega, deseti dan desetega meeca, da pride Nebukadnezar, kralj babilonski, in vsa vojska njegova zoper Jeruzalem in se utabori proti njemu. In naredili so obležne ogradbe okoli njega.


Slika: Jeruzalem danes (del obzidja)

Iz opisa izvemo, da je bil okoli mesta postavljen oblegovalni zid, s katerim so mesto najprej izolirali, da bi ga nato osvojili. Zid so postavili dovolj stran od Jeruzalemskega obzidja – vsaj toliko, kolikor je bil domet jeruzalemskih bojnih naprav.

Povzemimo…

 • Skrinja je “izginila iz prizorišča” v času med 18. letom kralja Josija (ko so jo prinesli v tempelj) in babilonskim uničenjem templja in Jeruzalema (35 let kasneje),
 • Skrinjo so verjetno skrili zaradi preteče nevarnosti uničenja temlja in mesta, saj ni bila odnešena v Babilon.
 • Če je bilo tako, je morala biti skrita znotraj oblegovalnega zidu, hkrati pa zunaj mesta. Natančneje: zunaj jeruzalemskegega obzidja.

Iskanje možne lokacije

Opisanim pogojem ustreza tudi mesto blizu stare gore Morije, v bližini pečine, imenovane “Pobočje mrtvaške glave” – Golgota (lat. Kalvarija), kjer naj bi bil – po prepričanju mnogih kristjanov – križan Jezus. Pogumna hipoteza, sloneča skoraj izključno na prepričanju o verodostojnosti biblijskih zapisov.

Wyattovo trdno prepričanje, da je tu pravo mesto za iskanje skrinje, je 4. januarja 1979 prešlo v dejanje.

 

Izkopavanje se začne

Mesto, ki je bilo izbrano za začetek izkopavanj, je bilo založeno s smetmi in odloženim odpadnim materialom (več tovornjakov). Po vsakem zrušenju mesta (v burni zgodovini Jeruzalema jih je bilo več) so namreč začeli graditi nanovo kar na ruševinah starega mesta.

Ko so s “čiščenjem” in odvozom materiala prišli do skalne pečine, se je najprej pokazala školjki podobna polica, vklesana v steno pečine. Nadaljnje odkopavanje je odkrilo še dve takšni skalni polički.
Izkopavanje je potekalo v bližini “Mesta lobanje“, znanega mesta za eksekucije, ki je bilo – sodeč po virih, ki pišejo o rimskih križanjih – primerno za javna kaznovanja. Takole piše
Quintilijan:


“Ko križamo kriminalce, izberemo zelo obljudene poti, da bi jih čimveč lahko videlo in bi jih bilo strah, saj kaznovanje je bolj kot za povračilo storilcu namenjeno ostalim za zgled.”

Tri poličke, vsekane v skalo, naj bi služile za postavitev napisov o krivdi obsojenca v treh aktualnih jezikih – hebrejskem, grškem in latinskem.


Slika: Prikaz domnevne postavitve napisov pri križanju


Kamniti zatič in luknja v skali


Nadaljnje odkopavanje v globino ob steni je pokazalo, da je bila živa skala (nekoč) izklesana v nekakšen kamnit oder. Ta sega približno 2,4 m od stene pečine. Kamniti oder je približno 4,5 m niže od kamnitih polic v steni pečine. Na tem “odru” so našli obdelan oglat kamen z vidnimi vdolbinami za prijemanje s prsti ter kvadratno luknjo, vsekano v skalo približno 60 cm globoko. Iz luknje v tleh je segala razpoka, ki pa je bila videti naravna.
Kamen je verjetno služil kot nekakšen čep za kvadratno luknjo. Nadaljnje izkopavanje je 1,2 m niže odkrilo še eno ploščad, v njej pa vsekane še tri podobne luknje kvadratne oblike.Slika: Jonatan Gray in kamniti zatič (levo) in razpoka v skali (desno)

So najdene luknje so služile za postavljanje križev pri rimskih križanjih? Vse (štiri) najdene luknje so kvadratne oblike, široke 30 do 33 cm.


Slika: Prizorišče in razporeditev najdenih predmetov

Lokacija sama, pa tudi opisane podrobnosti, navajajo na misel:

Je to lahko bilo mesto najbolj slavnega križanja – Jezusovega?

Tradicionalno prepričanje, da je bil križ postavljen na griču, nima biblijske podlage. Pač pa so “ljudje hodili mimo”. Situacija na mestu izkopavanja se s tem opisom povsem ujema.

Mr 15,29: In mimoidoči so ga preklinjali in majali z glavami (…).
Mt 27,39: A mimohodeči so ga preklinjali (…)


Slika: Križanje (ilustracija dogodka)

In trije napisi? Nad Jezusovim križem? Situacija ustreza biblijskemu opisu.

Zgradba ob steni

Nadaljevanje z izkopavanjem je odkrilo ostanke stare zgradbe, ki je bila zgrajena tik ob steni. Temelji so še ohranjeni, dimenzije zgradbe pa pribl. 7 m x 13 m. Kovanci, najdeni na tem mestu (najstarejši z grbom Tiberija, ki je bil cesar v obdobju med 14. in 37. letom po Kr., ter najkasnejši iz leta 135 po Kr.), kažejo, da spada zgradba v prvo stoletje. Iz stene pa je nad “glavno” luknjo štrlela kamnita plošča.


Slika: Prizorišče (luknje za križe: 3 + 1, velik okrogel kamen, zgradba) – ilustracija

 

Grob

V “zgradbi” so odkrili del velikega zaokroženega kamna, debeline malo manj kot 60 cm. Izgled je spominjal na del velike okrogle kamnite mize. Izkaže se, da gre za zelo velik kamen (izmerjen je bil kasneje), premera 395 cm !

Čemu naj bi služil velik okrogli kamen? Služil naj bi nagrobni pokrov, za zapiranje groba! V prid tej hipotezi govori veliko odkritih podrobnosti v bližnji okolici.
Toda najprej poglejmo poročilo: Jožef iz Arimateje zaprosi Pilata za Jezusovo truplo, nakar ga skupaj z Nikodemom pokopljeta:

Jn 19,41-42:
Bil pa je vrt v kraju, kjer je bil križan, in na vrtu nov grob, v katerega še nikoli nihče ni bil položen. Tu torej, zavoljo judovskega dneva pripravljanja, ker je bil grob blizu, položita Jezusa.

V resnici je v isti višini, kakšnih 100 m stran, znani Garden Tomb – “Grob v vrtu”, ki ga je pred približno 100 leti odkril general Gordon iz Velike Britaniji

Slika: The Garden Tomb v bližini- Grob v vrtu

Grob kaže značilnosti prvega stoletja. Toda – pri grobu ni nagrobnega kamna. Je le kamniti kanal za privalitev okroglega kamna, na levi celo malo nagnjen (kot majhen klanec). Na desni pa je postavljen kamniti blok, ki je preprečeval nagrobnemu kamnu, da se ne bi odkotalil. Širina tega kanala je pribl. 60 cm in se natančno ujema z najdenim okroglim kamnom pri Golgoti!

Naslednja zanimiva podrobnost je ostanek nekakšnega kovinskega klina, zabitega v steni groba (v skali, na zunanji strani). Debelina tega klina je približno dva prsta. Klin je bil – po izgledu sodeč – odtrgan. Če bi veliki okrogli kamen postavili na svoje mesto, bi se ostanek klina videl tik ob robu kamna, levo od vhoda v grob (na desni pa je kamniti blok). Je bil s pomočjo tega klina pritrjen in zapečaten grob – ?


Slika: Ilustracija velikega nagrobnega kamna in fotografija ostanka klina v zidu

Veliki okrogli kamen, kamnito vodilo pred grobom, kamnita zapora in položaj klina tvorijo skladno zaključeno podobo o grobu. Biblijski opis pa pravi takole:

Mt 27,59-60, 62-66:
(…) in ga položi v novi svoj grob, ki ga je bil izsekal v skali, in privalivši velik kamen grobu na vrata, odide.
Drugi dan pa, ki je za dnem pripravljanja, se zbero višji duhovniki in farizeji pri Pilatu, govoreč: Gospod, spomnili smo se, da je ta slepar, ko je še živel, dejal: Čez tri dni vstanem od smrti. Zapovej torej, naj se grob zavaruje do trtjega dne, da morda ne pridejo učenci njegovi in ga ukradejo in reko ljudstvu: Vstal je od mrtvih; in zadnje sleparstvo bo hujše od prvega. Pilat pa jim reče: Vzemite stražo, pojdite, dobro zavarujte, kakor veste. Oni pa odidejo in ko zapečatijo kamen, zavarujejo grob s stražo.

Opisane najdbe zaokrožajo celoto iz bilijskega opisa

 • zelo verjetno mesto križanja (Golgota),
 • zgradba iz prvega stoletja,
 • grob bogatega človeka v neposredni bližini (ki pa je bil prirejen – nekoliko podaljšan – torej za nekoga drugega),
 • okrogli kamen za zapiranje groba, ki je najden nedaleč od “groba v vrtu” in se popolnoma ujema z dimenzijami groba.

Iskanje skrinje zaveze je tako pripeljalo do mesta Jezusovega križanja in do Jezusovega groba. Tuda vrnimo se zopet k skrinji zaveze. Iskanje še ni končano….

Vstop

Naslednji pomemben korak pri iskanju skrinje je bil vstop v sistem jam oziroma rovov. V notranjosti pečine je namreč več rovov, cel sistem, vendar v njih ni bilo videti sledov človeške aktivnosti ali prisotnosti.

   

Začetek velikega odkritja : nov vhod v podzemni hodnik, pred katerim je visel stalaktit, dolg pribl. 40 cm.
Pri delu jim je pomagal Arabec manjše (ožje) rasti, ki je poročal, kaj je v jamah. Ko je hotel raziskati novoodkriti rov, se je z izrazom groze vrnil iz jame, nakar je odšel in se nikoli ni več vrnil. Ron “ni videl nič” (posebnega). Kasneje se je še sam zvlekel skozi 45 cm široko odprtino v novoodkriti rov.

Za vse tisto, kar sledi, ni možno dati prepričljivih dokazov – na zahtevo tamkajšnjih oblasti.

Predmeti iz Salomonovega templja

Najprej se je v svetlobi žepne svetilke pokazal kup kamenja. Pod kamni so bile preperele deske, pod njimi ostanki preperelih živalskih kož. Pod temi kožami pa se je pokazala zlata miza s privzdignjenim vencem ob robu – izmenjujoče se figure zvončkov in granatnih jabolk. To je bila brez dvoma miza hlebov obličja iz Salomonovega templja, dobro znana iz biblijskih opisov.


Slika: Predmeti iz Salomonovega templja – ilustracija

Naslednja stvar v votlini, ki je pritegnila njegovo pozornost, je bila razpoka v stropu z naloženo temno snovjo, ter – v kotu – kamniti zaboj, kakršni so se v starih časih uporabljali za hrambo različnih predmetov. Ploščati kamniti pokrov zaboja je bil le 8 do 10 cm po stropom votline in – na mestu pod razpoko v stropu – počen, manjši del pokrova pa odmaknjen, tako da je bila vidna odprtina v kamniti zaboj. Ni dvoma – skrinja je tu!


Slika: Skica prizora v jami

Več poskusov, da bi skrinjo in vsebino votline vsaj fotografiral oziroma posnel z videokamero, se je vsakokrat končalo z meglenimi, povsem nejasnimi posnetki.

Ko je tamkajšnji oblasti predstavil odkritje, je ta zahtevala, naj o najdbi javno ne govori (več). Novica o najdbi bi namreč lahko podžgala verske in nacionalne strasti in ogrozila red in varnost prebivalcev. Ob neki kasnejši priliki naj bi oblasti poskusno omenile najdbo. Posledica te informacije naj bi bili krvavi spopadi z več smrtnimi žrtvami (8. oktobra 1990). Po tem dokodku je postala informacija o najdbi še bolj zaupna.


Pokrov sprave

V votlini je šele z uporabo kolonoskopa (ki je sicer medicinski pripomoček za preiskovanje debelega črevesa) in skozi manšo odprtino v kamnitem pokrovu poskusil preiskati vsebino zaboja. Čeprav omejen z majhnim vidnim poljem pripomočka, je v zaboju prepoznal “pokrov sprave“, ki pokriva skrinjo zaveze. V okrasnem “vencu” na robu je lahko razločil izmenjujoče se podobe zvončkov in granatnih jabolk.

Pokrov sprave je debel 9 cm in se prilega skrinji, v kateri sta kamniti tabli z “desetimi zapovedmi”.

Na zadnji strani skrinje je majhna kocka (škatla), v kateri je še vedno Knjiga postave in je domnevno Mojzesov original. Vsebovala naj bi prvih pet knjig stare zaveze. Wyatt meni, da v škatlici ni prve od petih knjig. “Knjige” so napisane na usnjenih zvitkih, ki so presenetljivo sveži in v izvrstnem stanju.

Sama votlina je dolga 6,6 m. Na eni strani je široka 3,6 m. Ena od sten je vzporedna z (zunanjo) steno pečine. Votlina je visoka približno 2,4 m, strop pa je dokaj raven.

 

Predmeti v votlini, ki jih je moč z veliko gotovostjo identificirati so

 • skrinja zaveze v kamnitem zaboju (glej 2Mz 25,10),
 • miza kruhov obličja (glej 2Mz 25,23),
 • sedemkraki svečnik z majhnimi svetilkami na koncih (glej 2Mz 25,31),
 • zlat kadilni oltar (glej 2Mz 27,1).

Drugi predmeti v votlini:

 • zelo dolg meč (155 cm),
 • efod (glej 2Mz 28,6),
 • mitra, na vrhu okrašena z granatnimi jabolki iz slonovine,
 • bronasta utež – šekel,
 • številne oljne svetilke,
 • bronast obroč (morda za obešanje zavese)


Dolgi meč bi lahko bil Goliatov: David ga je po znani borbi položil v svoj šotor, kasneje so ga prenesli v tempelj. V votlini so še drugi, neidentificirani predmeti. Na zahtevo tamkajšnjih oblasti ni dovoljeno objaviti fotografij teh predmetov.

 

Razpoka

Razpoka v stropu votline je natanko nad razpoko v kamnitem zaboju s skrinjo zaveze. Temna snov s stropne razpoke je tudi na kamnitem pokrovu. Vzet je bil vzorec te snovi. Od kod razpoka? Kaj je temna snov?

Wyatt je v razpoko v stropu je vstavil dolg kovinski trak in ga potiskal navzgor. Po šestih metrih potiskanja je trak pokukal na beli dan iz zgoraj omenjene luknje, namenjene za rimsko križanje, luknje z razpoko.

Razpoka s temno snovjo (v votlini) ima torej svoj začetek v luknji , v kateri je nejverjetneje stal križ z Jezusom!

In temna snov? Analiza vzorca je pokazala, da gre za človeško kri. Je to lahko bila Jezusova kri?

Kasnejša poročila o rezultatih krvne analize (Wyattova zasebna) pravijo še več – iz kromosomske slike naj bi lahko sklepali, da gre za kri osebe, ki je imela samo enega starša (!).

Posnetek krvnega vzorca je sedaj mogoče videti na spletni strani www.wyattmuseum.com/ark-of-the-covenant-07.htm

Skrinja zaveze in kri – v Stari zavezi…

Moreda ena od najbolj neposrednih besed v tej zvezi najdemo v Danijelovi preroški knjigi, ki opisuje konec določenega bdobja, in sicer ko

… se stori poravnava za krivico in se privede večna pravičnost in se zapečati prikazen in preroštvo in da se pomazili Najsvetejše… (Dan 9:24)


“…da se pomazili Najsvetejše…” (kratko pojasnilo)

Oznaka Najsvetejše se v Bibliji nanaša na najbolj notranji del shodnega šotora in kasneje templja, kjer je bila shranjena skrinja zaveze. Kri se je uporabljala za odpuščanje grehov Izraelskega ljudstva. Enkrat letno je moral veliki duhovnik z njo poškropiti skrinjo zaveze, ki je bila postavljena v najsvetejšem delu shodnega šotora (oziroma kasneje templja). Jezusova kri je bila potemtakem (in v tem kontekstu) spravna kri za grehe (vseh) ljudi, kar je eden od temeljnih naukov Svetega pisma.

Ali je Jezus s svojo krvjo dobesedno “pomazilil Najsvetejše”, skrinjo zaveze?

 

Danes…

Izkaže se, da je originalni vhod v votlino (še danes) zasut. Poskusi, da bi do votline privrtali od zgoraj, s površine, so se končali neuspešno, po nekaj metrih napornega vrtanja.

Trenutno je votlina še vedno nedostopna javnosti, informacije pa omejene s strani oblasti. Na razpolago so praktično le viri, ki so navedeni pod Viri ter občasne dopolnilne informacije v obliki novic (an. Newsletter). Sicer pa, ali Biblija ni vir?

na vrh

Ta vnos je bil objavljen v SPLOŠNO O DRUŽINSKI KATEHEZI. Zaznamek za trajno povezavo.