ZGODOVINA IZRAELCEV – kviz

ZGODOVINA IZRAELCEV -kviz

V času katerega kralja, je bil Izrael največji?

V času kralja Salamona.
V času kralja Goljata.
V času kralja Davida.

Kako se imenuje židovsko svetišče?

Mošeja.
Cerkev.
Sinagoga.

Kdo je sezidal prvi tempelj v Jeruzalemu?

Kralj Salomon.
Kralj David.
Kralj Ezekijel.

Kako se je imenovalo severno kraljestvo Izraelcev?

Babilonija.
Izrael.
Judeja.

Kdo od Izraelskih prerokov je kot prvi napovedal odrešenika, ki bo Emanuel, kar pomeni ” Bog z nami”.

Prerok Izaija.
O odrešeniku ni v Stari zavezi napisanega nič.
Prerok Elija.

Koliko časa in kje so bili Izraelci v suženjstvu?

Izberite en odgovor.

40 let v Mezopotaniji.
Nikoli niso bili v suženjstvu.
40 let v Egiptu.
20 let v Egiptu.

Kateri narod je osvojil ozemlje Severnega kraljestva?

Izberite en odgovor.

Asirci.
Amarejci.
Babilonci.

Kdaj so se Izraelci vrnili iz babilonskega suženjstva?

Malo več kot 500 let pred Jezusovim rojstvom.
1000 let pred Jezusovim rojstvom.
V času Jezusovega življenja.

Kdo osvoji Izrael 60 let pred Kristusom?

Babilonci.
Egipčani.
Rimljani.

Iz katerega mesta izhaja kralj David?

Iz Jeruzalema.
Iz Betlehema.
Iz Jerihe.

Kdo je z Božjo pomočjo izpeljal Izraelce iz Egipta?

Noe.
Mojzes.
Aron.
Abraham.

Od kod izhaja Abraham?

Iz Egipta.
Iz Mezopotanije.
Iz Kanaana.

Kako je bilo ime Abrahamovemu sinu?

Kajn.
Abel.
Jožef.
Izak.

Kje lahko beremo o zgodovini Izraelcev pred Jezusovim rojstvom?

V stari zavezi Svetega pisma.
V muslimanski sveti knjigi – Koran.
V novi zavezi Svetega pisma.

Od kdaj do kdaj je vladal kralj David?

Vladal je 30 let v času, ko se je rodil Jezus.
Vladal je 10 let (790 – 780).
Vladal je 40 let (1012 – 972).

Kakšen malik so imeli Izraelci pod goro Sinaj?

Verjeli so, da lahko z denarjem kupijo vse.
Zlato tele.
Verjeli so v horoskop.

Katero ljudstvo je 587 let pred Jezusovim rojstvom, osvojilo Južno kraljestvo- Judejo?

Filistejci.
Babilonci.
Asirci.

Izberite en odgovor.

10 let pred rojstvom Jezusa.
Leta 1940.
922 let pred rojstvom Jezusa po koncu vladanja kralja Salomona.

Kako se je imenovalo južno kraljestvo Izraela?

Babilonija.
Izrael.
Judeja.

Kako se imenuje kraj, kjer Židje molijo v spomin na zrušeni tempelj.

Zid žalovanja.
Sinagoga.
Skrinja zaveze.

Kdaj je bil porušen Jeruzalemski tempelj?

Ko je bil Jezus star 30 let.
Malo pred Jezusovim rojstvom.
70 let po Jezusovem rojstvu.

V spomin na kateri dogodek Izraelci praznujejo pasho?

Spomin na dan, ko so se rešili iz Egipta.
Spomin na dan, ko je Abraham hotel darovati svojega sina Izaka.
Spomin na dan, ko je Mojzes srečal Boga.

Kaj je največji dogodek v življenju Izraelskega ljudstva?

Trenutek, ko je je Mojzes na gori Sinaj dobil tablo z vklesanimi zapovedmi.
Rešitev iz Egipta.
Ko Jožef izve, da bo njegova zaročenka rodila Božjega sina.

V templju so Izraelci hranili skrinjo zaveze. Kaj je bilo v tej skrinji?

Hostija.
Deset zapovedi.
Prt s katerim je Veronika obrisala Jezusu obraz.

Kaj je skupnega muslimanom, judom in kristjanom?

Vsi častimo Marijo.
Vsi verujemo v enega Boga in imamo Abrahama za svojega očaka.
Vsi verjamemo v to, da je Jezus Božji sin.

Kdo je postavil Jeruzalem za glavno mesto Izraela?

Mojzes, takoj ko pripelje Božje ljudstvo v obljubljeno deželo.
Kralj David.
Leta 1948, ko Izrael ponovno postane države, glavmno mesto določi OZN.

Zakaj je Abraham vzor dobrega vernika?

Zato ker je Bogu popolnoma zaupal.
Zato ker je znal na pamet zelo veliko molitev.
Zato ker ga je Bog imel zelo rad.

Kateri izraelski kralj je bi znan po svoji modrosti?

Odgovor:

Kako se je imenoval praoče Izraelcev?

Izberite en odgovor.

Izak.
Salamon.
David.
Abraham.

Ta vnos je bil objavljen v KATEHEZA II. TRIADA. Zaznamek za trajno povezavo.