KDO SEM JAZ?

Cilji:

KDO SEM JAZ
Cilji:
• Opisati samega sebe v določeni življenjski situaciji.
• Občutiti, da me drugi podpirajo in mi stojijo ob strani.
• Narisati samega sebe in slike predstaviti drugim.
• Opazovati sliko in drugim povedati svoje mnenje.
Metode in sredstva
• vodena meditacija
• glasba za ozadje
• voščenke
• za vsakega 2 A5 lista papirja
• osebno delo v tišini
• delo v 3 skupinah
Potek
• vodena meditacija
Zamislim si, da stojim na ulici v mestu. Sam sem, okrog mene so samo veliki bloki, asfaltne ceste in okna stavb, ki me obdajajo. Počasi stopam po ozkem pločniku. Pridem do konca ulice. Odpre se mi pogled na rob mesta. Končno spet ugledam manjši travnik, nekaj dreves. Stečem proti drevesom in nenadoma opazim sredi travnika majhno, staro hiško. Videti je zapuščena. Približam se ji. Narahlo pritisnem na vrata, ki se škripaje odprejo. Nekoliko se sklonim in vstopim. Stojim sredi stare sobe. Gledam okrog sebe in ko se mi oči privadijo na poltemo, opazim na steni dve sliki. Stopim do prve in presenečeno ugotovim, da je to slika moje družine. Začnem si jo podrobno ogledovati. Prepoznavam osebe na sliki. Najprej pogledam očeta. Kakšen je? Kje na sliki stoji in kaj dela? Kaj ima v rokah? Kakšen je njegov obraz? Je žalosten ali vesel  je jezen, dobre volje, se smehlja? Zazrem se  v njegove oči. Kakšne barve so, kaj mi govorijo? Z očmi poiščem mamo. Kakšna je? Kje je njeno mesto na sliki? V kakšnem odnosu je z očetom? Kaj dela? Kaj ima ona v rokah? Je njen obraz vesel ali žalosten? Se smehlja, je resna, zaskrbljena? Kaj izraža njen obraz? Sedaj poiščem na sliki svoje sestre in brate? Koliko jih je, kje stojijo, kaj delajo? Kaj izražajo njihovi obrazi? Pogled se mi ustavi še na meni. Kje sem? Kje je moje mesto na sliki? Kaj delam? Kakšne volje sem, kako sem razpoložen? V kakšnem odnosu sem z očetom, mamo, brati in sestrami? Kakšna je moja drža na sliki? S pogledom grem čez sliko in si poskušam vtisniti v spomin vsako najmanjšo podrobnost, ki jo opazim na članih svoje družine. Kako so oblečeni? Kakšne barve obleko ima kdo? Kakšna je njegova drža? Stopim korak nazaj in s pogledom zajamem celo sliko. Katere predmete vidim na njej, kaj obdaja sliko naše družine? Kakšno ozadje ima slika?
Sedaj se počasi obrnem k drugi sliki. Stopim nekoliko bliže proti njej in na njej zopet zagledam sebe. Vidim, da slika predstavlja najpomembnejši dogodek v zadnjem letu mojega življenja. Pomislim, kateri dogodek je to? Gledam sliko in si skušam zapomniti vse podrobnosti. Kateri ljudje so na sliki poleg mene? Kaj delajo, kaj imajo v rokah? Kakšna je njihova drža? Kaj izražajo njihove oči? Kako so oblečeni, kje na sliki je njihovo mesto? V kakšnem odnosu so do mene? So nasmejani, prijazni ali morda nesramni, se jih bojim? Katere predmete opazim na sliki? Kje je njihovo mesto, kakšne barve so? Ogledam si še sebe? Kaj delam? Kakšna je moja drža? Kaj odraža moj obraz? Kakšno je moje razpoloženje na sliki? V kakšnem odnosu sem do ljudi, ki so poleg mene? Počasi se odmaknem od slike in jo še enkrat pogledam. Skušam si jo vtisniti v spomin, posebej barve, ozadje, ljudi in predmete na njej. Obrnem se in se počasi napotim proti izhodu. Pripognem se in stopim iz hiše na travnik. Razprostrem roke in zadiham svež zrak. Stojim sredi travnika z razprostrtimi rokami. Miren, srečen. Počasi odprem oči.
• na A5 vsi v tišini narišejo obe sliki, ki so ju videli
• ko so slike narisane jih razdelimo v skupine po 5 (manj kot se poznajo med sabo, boljše je)
• v skupini po vrsti predstavljajo svoje slike drug drugemu
o vsak položi sliko svoje družine na sredo kroga
o ostali govorijo, kaj so na sliki opazili:
 vidim…
o ko končajo lastnik slike opiše sliko in kaj je na njej narisal
o nato položi v sredino drugo sliko, postopek se ponovi
o nato položi v sredino obe sliki
o ostali mu sedaj povejo svoje želje, glede na tematiko njegovih slik
 N (ime!!!!), želim ti…
 Vsi: Prosimo Te, usliši nas!
Plenum – slavljenje
Svoje slike položijo na oltar, na njih prižgejo čajne svečke. Na te slike, brez korporala, postavimo Najsvetejše. Nekaj pesmi, zmolimo psalm ali dva v dveh zborih, evangelij in zahvale posameznikov. Še nekaj pesmi. Nato litanije imena Jezusovega: vsak pove 2 odpeva za Jezusa, kako ga on doživlja, ko trije preberejo zapojemo: Molimo te, Jezus, Gospod.

PRIPRAVILI V ŽUPNIJI SVETEGA DUHA V CELJU

Ta vnos je bil objavljen v BIRMANCI in ANIMATORJI. Zaznamek za trajno povezavo.