križev pot

KRIŽEV POT
Cilji:
spoznavni: Birmancem se predstavi molitev križevega pota (ali pa ponovijo to, kar že poznajo).
doživljajski: Birmanci povežejo posamezne postaje s težavami v svojem življenju.
dejavnostni: Birmanci pripravijo in skupaj z drugimi zmolijo križev pot.
Molitev
Kaj je moj križ?
Vsak od birmancev dobi list v obliki križa, kamor napiše vsaj eno stvar, ki mu predstavlja križ v življenju.
pps – Skriti smisel križa (poglej prilogo)
odlomek iz Svetega pisma (Mt 16,24-7)
Tedaj je Jezus rekel svojim učencem: »Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče rešiti svoje življenje, ga bo izgubil; kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. Kajti kaj koristi človeku, če si ves svet pridobi, svoje življenje pa zapravi? Ali kaj bo dal človek v zameno za svoje življenje? Sin človekov bo namreč prišel v veličastvu svojega Očeta s svojimi angeli in takrat bo vsakemu povrnil po njegovem delu.«

Pesem Gledam telo
ali
Kje si bil, ko so križali Boga?
ali
Na križ si šel, Gospod (https://www.youtube.com/watch?v=nGhv0zqduI4)
ali
Pred križem
(https://www.youtube.com/watch?v=sypL_XSW-gs&index=3&list=PLhAwmYYsFsXm0KkobmROIX5Apd6iWvKIJ)

Uvodna dinamika
Zgodbica Drevo ima srce
– Zgodbo lahko najdete v angleščini na spletni strani: https://www.youtube.com/watch?v=32A31SzVhyw ali http://www.slideshare.net/peneglos/thegivingtree?related=1
Spomin na temo križevega pota (glej prilogo)
Iz priloge lahko pripravimo karte s postajami križevega pota. Te skupaj z naslovi posameznih postaj obrnemo z licem navzdol in birmanci morajo najti ustrezne pare.
Lahko pa uporabimo samo risbe posameznih postaj in jih razdelimo med birmance, ki morajo prepoznati posamezno postajo ter jo opisati in/ali aktualizirati.
Oznanilo – molitev Križevega pota
Zanesljivo zgodovinsko poročilo pravi, da so se kristjani takoj na začetku, se pravi že po Gospodovem vnebohodu, zagotovo pa pozneje, posebej po zmagi pri Milvijskem mostu (l. 313) in najdenju svetega križa (l. 326), zbirali na svetih krajih, kjer je Gospod trpel. Hodili so po poti, po kateri je Gospod šel na veliki petek s križem na Kalvarijo. Ni bilo določeno ne oštevilčeno ne napisano, kaj se je na katerem mestu zgodilo. Vsa pot od sodne palače Poncija Pilata pa do vrha Kalvarije ali Golgote je bila ena sama postaja: Križev pot.
Pobožnost križevega pota se je oblikovala pozneje in v dobi sv. Frančiška Asiškega (13. stoletje) je začela dobivati sedanjo obliko. V času križarskih vojn so številni romarji v Sveti deželi hodili po zadnji Gospodovi poti. In prav v tem je začetek pobožnosti križevega pota, kakor ga poznamo danes. Ko so se romarji vrnili iz Svete dežele domov, so začeli tudi doma posnemati vse dogodke velikega petka. Tako so skoraj v vsaki deželi v bližini glavnega ali večjega mesta imenovali najbližji hrib po Oljski gori ali Kalvariji. In ob poti, ki je vodila iz mesta na ta hrib, na “Kalvarijo z Božjim grobom”, so postavili znamenja, kapelice s prizori Jezusovega trpljenja. Tako je nastal križev pot s štirinajstimi postajami. Število postaj ni bilo povsod enako. Ponekod so imeli križeve pote s sedmimi, ponekod pa celo z devetnajstimi postajami. Šele proti koncu 17. stoletja so povsod sprejeli pobožnost križevega pota s štirinajstimi postajami, ki so v Svetem pismu ali cerkvenem izročilu.
V času janzenizma so odstranili vse postaje, ki nimajo osnove v evangeliju. Tako imenovani “janzenistični križev pot” nima treh padcev pod križem in srečanja z Veroniko, morda nima še katere druge postaje. V 18. stoletju je pospeševal pobožnost križevega pota sv. Leonardo Portomavriški. Na njegovo prošnjo je papež Benedikt XIV. leta 1742 dokončno potrdil sedanjo obliko pobožnosti križevega pota. Isti papež je tri leta pozneje dal postaviti križev pot v Koloseju, v starem rimskem amfiteatru, ki je bil za tisoče in tisoče mučencev Kalvarija – Golgota. V spomin na to Kalvarijo opravljajo papeži še dandanes vsako leto na veliki petek pobožnost križevega pota v rimskem Koloseju.
msgr. dr. Franc Kramberger, upok.  nadškof
Molitev začnemo z vzklikom: Molimo te, Kristus in te hvalimo, – ker si s svojim križem svet odrešil. Temu nato sledu premišljevanje o postaji, ki se lahko razlikuje. Končamo pa z vzklikom: Usmili se nas, o Gospod, – umili se nas!
Med molitvijo se pogosto poje pesem Mati žalostna je stala (Stabat Mater dolorosa).
Dejavnost:
Hoja po postajah
Voditelj pred srečanjem pripravi 14 postaj. Na vsaki postaji birmance čaka naslov postaje in kratek SP odlomek, ter list papirja in pisala. Na list vsak napiše nekaj asociacij, ki se mu porodijo ob postaji.
Asociacije, ki so jih birmanci napisali, uporabite pri naslednji točki – pripravi same molitve.
Priprava molitve (glej ideje za pripravo spodaj)
Zaključna molitev
Smisel križa – https://www.youtube.com/watch?v=3gatpOMgeCw
“Večna Božja previdnost je od začetka načrtovala, da ti naloži prav ta križ kot dragoceno darilo. Predno pa ti ga je poslal, ga je Bog s svojim vsevidnim pogledom pobožal, s svojim večnim razumom presodil, s svojo modro pravičnostjo preizkusil in s svojim ljubečim usmiljenjem ogrel. Z obema rokama ga je tehtal, če ni morda prevelik ali pretežak zate. Potem ga je s svojim svetim imenom blagoslovil, s svojo tolažbo presvetlil, nato pa še enkrat ocenil tvoj pogum. Tako prihaja zdaj ta križ iz nebes naravnost k tebi kot Božji klic in kot dar njegove usmiljene ljubezni, da ti pomaga postati, kar naj postaneš, in da boš v Bogu našel svojo izpolnitev.”
sv. Frančišek Saleški
Priporočila za katehete
Izvedba kateheze  je odvisna od okoliščin, v katerih boste pripravljali in  molili križev pot;
– na dekanijski ravni – v tem primeru boste najbrž morali pripraviti le kakšno od postaj;
– na župnijski – če ste samo ena od skupin, ki ga pripravlja, potem spet pripravite samo eno ali nekaj postaj, sicer morate pripraviti vse.
Za osnutek vam ponujamo pripravljeni križev pot za mlade, pri čemer lahko besedilo po potrebi preoblikujete. Seveda pa lahko uporabiti kakšno drugo besedilo (nekaj jih ponujamo spodaj pod dodatnimi gradivi),
Zraven prilagamo tudi tri pps z risbami postaj križevega pota in s tremi pesmimi, ki se lahko pojejo med postajami.
Za lažje doživljanje postaj lahko uporabite kakšno od dinamik, ki so napisane spodaj.
Prosimo, da na facebooku objavite kakšno fotografijo in vtis s križevega pota.
Nekaj idej za pripravo
Odigrani križev pot – znotraj besedila vam ponujamo možnost, da posamezne postaje birmanci zaigrajo. Preden uporabite to možnost, ne pozabite premisliti, kakšna bo vidljivost na kraju, kjer  bo križev pot potekal.
Postaje križevega pota v vsakdanjem življenju – povabite birmance, da ob posameznih postajah najdejo čim več primerov iz njihovega življenja, na katere se postaja nanaša. Potem skupaj molite za ljudi iz teh primerov.
Prižiganje sveč – po posamezni postaji lahko prižgemo svečo, ki simbolizira luč, ki jo je Jezus prinesel na svet. Na sveči lahko prižgemo tudi nekaj kadila.
Kladivo in žeblji – na začetku in koncu posamezne postaja lahko pripravimo zvok zabijanja žebljev (npr. vedno tri udarce), da poudarimo dramo, ki se je zgodila na Kalvariji.
Pripravite plakate na temo posamezne postaje – iz časopisov in revij naj birmanci najdejo in izrežejo fotografije, ki sovpadajo z vsebino postaje.
Spominčki – pripravite nekaj stvari, ki jih bodo udeleženci križevega pota dobili na začetku (ali na kateri od postaj) in jih bodo spominjale na dogodke križevega pota (žebelj, trnje, delček lesa, …).
Biti oseba s križevega pota – med birmance (ali med vse udeležence) lahko razdelimo listke z imeni ljudi, ki so bili na križevem potu in jih povabimo, da se pri posameznih postajah poskusijo vživeti v osebo, ki so jo dobili.
Dodatno gradivo
– OLJSKO GORO TIHA NOČ POKRIVA (Križev pot za mlade in molitvena ura pred Najsvetejšim), Andrej Kranjec, Aneta Stoilovski, Salve, 2015.
– SEM MLAD IN JEZUS ME IMA RAD (Križev pot mladih), Marjana Barbarič, Slomškova družba, 2009
– http://krkovanje.blogspot.si/2012/02/krizevpot-birmancev-in-njihovih-druzin.html
kateheza za birmance mb škofije
Ta vnos je bil objavljen v SPLOŠNO O DRUŽINSKI KATEHEZI. Zaznamek za trajno povezavo.