BOŽJA BESEDA JE KAKOR SEME

SPOZNAVNI CILJ Dobra zemlja za seme smo, če božjo besedo poslušamo, jo sprejmemo in po njej živimo.
DOŽIVLJAJSKI CILJ Hočem biti dobra zemlja, ki sprejema Božjo besedo.
DEJAVNOSTNI CILJ Trudil  se bom zato, da bom dobra zemlja.

 

  1. POGOVOR – 1.del:

Kaj jeste ponavadi za zajtrk?    Kruh, mleko,…

Iz česa je kruh? Iz moke, soli, kvasa in vode.

Kako pa dobimo moko? Tako, da pšenico zmeljemo.

Kako pa dobimo pšenico?  Zraste na polju. Kmetje posejejo zrna pšenice.

Mislite, da je pomembno kam jo sejejo?

Zakaj jo ne morejo sejati kar po kakšni stari zapuščeni cesti?  Zato ker tam ni veliko zemlje in bi pšenica kmalu ovenela in se posušila.

Zakaj pa jo ne sejemo v gozd ali v grmovje? Tam je zelo dobra zemlja. Zato ker seme potrebuje svetlobo, v grmovju pa je nima.

Če hočemo, da bo seme dobro obrodilo moramo sejati v dobro zemljo. Zato vsak kmet najprej pripravi zemljo za setev. Kako? Najprej zemljo pognoji, potem jo zorje in nato poseje.

Če seme pade v tako pripravljeno zemljo bo kmalu iz njega začela rasti pšenica. Najprej bo to zelena trava, potem bo začel nastajati klas. Zelena barva bo začela postajati vedno bolj rumena. In kmalu bo lahko kmet pšenico požel.

Kaj mislite, bo na polju rasla samo pšenica? Ne tudi plevel. Plevel moram spraviti s polja, saj bo sicer zadušila pšenico. Včasih so plevel odstranili z rokami, danes pa si marsikje pomagajo s strupi za uničevanje pleveli.

Kaj pa mora kmet narediti, če nastopi suša? Polje mora zalivati.

 

  1. ZAPIS V ZVEZEK:

Naslov:  BOŽJA BESEDA JE KAKOR SEME

 

S pomočjo štirih sličic narišemo, kako predelujemo pšenico.

 

 

Kmet pognoji njivo.

GNOJENJE

Kmet zorje njivo.

ORANJE

 

Kmet poseje pšenico.

SETEV

 

Kmet škropi in če je suša tudi zaliva z vodo. ŠKROPLJENJE IN ZALIVANJE

 

III. POGOVOR – 2. del:

Nekoč je Jezus učencem povedal priliko o sejalcu. Zakaj jo je povedal? Je želel, da bi vsi učenci postali dobri predelovalci pšenice? Ne, povedal jo je zato, ker je želel spomniti na to, da je tudi on sam sejalec. Jezus seje Božjo besedo in vsi, ki božjo besedo poslušamo, pa smo zemlja v katero to seme pada.

Na žalost nismo vsi dobra zemlja. Nekateri božjo besedo samo slišijo in na njo kmalu pozabijo. Drugi božjo besedo tudi razumejo a po njej ne živijo.

 

  1. ANIMACIJA:

Vsak  dobi 5 listkov velikosti 1cm X 5cm z napisi: Jezus, Božje besede, krst, sveta maša in molitev. Otroci morajo liste smiselno razporediti po slikah, ki prikazujejo predelovanje pšenice. Ko so listki pravilno razporejeni, jih nalepijo.

 

  1. JEZUS Kmet seje pšenico, Jezus pa preko duhovnikov in drugih bralcev božjo besedo. Sejalec Božje besede sem tudi jaz, če živim tako kot piše v Evangeliju.

 

  1. BOŽJE BESEDE To so semena, ki jih seje sejalec.

 

  1. KRST: Z zakramentom sv. krsta človek postane kristjan – Jezusov učenec. To je nekakšna osnova za življenje kristjana, tako kot je gnojenje osnova za dobro zemljo.

 

  1. SVETA MAŠA: Samo gnojenje ni dovolj. Zemljo je treba zorati, brazdo za brazdo, leto za letom. Tudi mi moramo hoditi k maši iz nedelje v nedeljo, čeprav se nam včasih ne da, ker ravno pri sveti maši slišimo božjo besedo. Pa še Jezus je tam na poseben način z nami.

 

  1. MOLITEV: Ko kmet njivo zorje in poseje seme, njegovo delo še ni končano. Skrbeti mora za posevek. Mora ga zalivati in škropiti. Tudi nam ne bi veliko koristilo, če bi božjo besedo le slišali. Moramo jo sprejeti in začeti živeti. Brez molitve ponavadi ne gre, ker je pretežko. Potrebna je Božja pomoč.

 

  1. PESEM:

C              d              C   a

Glejte, sejalec gre sejat,

F              d           C       G7

seme mu pada na skale,

a               F        C          d

pada med trnje, pada na pota,

a              C               G7

le nekaj v plodno zemljo.

 

C         F           G7     C

Naj postanem dobra zemlja,

            F      G7  C

sad stotern obrodim.

C             F     G7    C

Naj bom tudi jaz sejalec,

          F      G7      C

Evangelij naj živim.

 

Seme je božja beseda,

Jezus ga seje povsod,

eden ga sprejme, drugi zavrne,

a kdo ve,  zakaj je tako.

 

Božja beseda ne sili,

Bog nam svobodo pusti,

a žetev se bliža,

ko bo sadove življenja zahteval Gospod.

 

  1. MOLITEV:

Zapojemo pesem s prošnjo, da bi bili dobra zemlja.

Ta vnos je bil objavljen v SPLOŠNO O DRUŽINSKI KATEHEZI. Zaznamek za trajno povezavo.