MARIJA

Kateheze je za oratorijske animatorje pripravila s. Marija Imprl.

KATEHEZA(E) O MARIJI       Kateheza o Mariji-podobe

Kateheza je namenjena animatorjem v pripravi na oratorij.
Kateheza kratko osvetli svetopisemske odlomke posameznih oratorijskih dni.
Ob vsakem odlomku projiciramo (pokažemo) podobo. Podobe so vzete iz mozaikov Centra Aletti. Te so bistvene, simbolne – to, kar vidimo, nosi v sebi še globlje sporočilo, nagovarja, vabi in vodi v živ odnos z Gospodom, Božjo Materjo … kar je pravzaprav glavni namen kateheze in samega oratorija.
Podobo najprej opazujemo. Udeleženci lahko povedo, kaj opazijo (npr.: vidim … zanimivo se mi zdi, da … čudim se … nagovarja me …).
Zatem, še vedno ob opazovanju podobe, preberemo svetopisemski odlomek, sledi kratka razlaga ter razmišljanje z vprašanji, ki se dotikajo življenja. Dobro je, če si udeleženci ob tem kaj zapišejo, tako jim bolj ostane.
Besedilo se zlahka predela tudi kot molitev.
Kateheza se sprehodi skozi šest odlomkov. Na nek način je zastavljena kot celota, vendar ni primerno vzeti vsega v ‘enem kosu’, ker je preveč. Bolje je vzeti le enega od odlomkov in ga poglobiti. Tako gre dejansko za šest katehez.
V pomoč je lahko tudi projekcija iz šmarničnega branja za leto 2011: Nataša Govekar, Božja Mati Marija – DVD s slikovnimi animacijami, Ognjišče, 2011.

UVOD:
Vsak od udeležencev ima papir in pisalo. Pisno (vsak zase) odgovori na spodnji dve vprašanji:  Kdo je zame Marija?  Kdaj sem doživel njeno prisotnost, pomoč?

OZNANJENJE (Lk 1,26–38)
Projekcija podobe. Nekaj trenutkov opazujemo v tišini. Zatem udeleženci povedo, kaj vidijo, opazijo na podobi (npr.: vidim … zanimivo se mi zdi, da … čudim se … nagovarja me …). Potem, še vedno ob opazovanju, nekdo prebere svetopisemski odlomek. Sledi razlaga.
Med Stvarnikom in človekom je prepad (ne v fizičnem, ampak v duhovnem pomenu). Ta prepad sta greh in smrt. Samo Bog lahko odpusti greh in obudi človeka od mrtvih. Samo Bog lahko premosti pa prepad, človek ga ne more. In Bog to želi storiti, ker človeka neizmerno ljubi. Druga Božja oseba, Sin, bo postal človek. Pri tem Bog želi človekovo sodelovanje. Izbere Marijo, preprosto dekle iz Nazareta, da bi

Ta vnos je bil objavljen v KATEHEZA II. TRIADA. Zaznamek za trajno povezavo.