IGRE ZA KATEHEZO

Igra JEZUS IN APOSTOLI:

Eden od otrok ali animatorjev je JEZUS in stoji na eni strani igrišča ali dvorišča (prostor naj bo vsaj pribliţno omejen), vsi ostali pa so APOSTOLI ali UČENCI in so na drugi strani igrišča. APOSTOLI se dogovorijo, kaj so delali in nato pridejo pred JEZUSA. JEZUS jim reče: ”APOSTOLI, ZAMUJATE ali POZNI STE! KAJ STE DELALI TAKO DOLGO?” APOSTOLI s pantomimo pokaţejo, kaj so delali (npr. lovili ribe, oznanjali evangelij, pasli ovce, jedli, plesali, prepevali, molili, brali, se sprehajali …) in JEZUS ugotavlja. Ko ugane, stečejo APOSTOLI na svojo stran igrišča in JEZUS za njimi. Kogar ujame, postane JEZUS, sam pa gre med APOSTOLE. Če nikogar ne ujame, je še naprej sam JEZUS.

 

Igra SKRITI BOG: 

Gre za neko vrsto skrivalnic. Razlika je v tem, da se skrije eden, vsi ostali pa ga iščejo. Oseba, ki se skrije, se imenuje BOG (mogoče je dobro, če je za začetek to animator). Za skrivališče si mora poiskati dovolj velik prostor. Medtem, ko se BOG skriva, ostali miţimo in štejemo do … ali pojemo kakšno pesem. Nato se začne iskanje. Ko odkriješ BOGA, zlezeš potiho v njegovo skrivališče in se skriješ skupaj z njim. Kmalu se vsi skrivajo skupaj, kot lutke nagneteni v majhnem prostoru, kar zna biti prav zabavno. Tisti, ki še iščejo, jih običajno odkrijejo po smehu in hihitanju.
Srednjeveški teologi so BOGA imenovali tudi SKRITI BOG, ker ga ne moremo videti. Lahko pa ga kljub temu najdemo, kot v naši igri.  Tam, kjer ljudje tičijo na kupu, se imajo radi, so veseli brez posebnega razloga in so odprti tudi za druge, tam je med njimi prav gotovo BOG!

 

Igra PODOBEN SEM:

En član skupine zapusti prostor. Ostali najdejo eno krepost oz. dobro lastnost tistega, ki je šel ven. Spomnijo se živali, za katero je značilna izbrana lastnost (npr. potrpežljivost-pajek, ki čaka na plen; svoboda-ptica; zvestoba-pes, ki je zvest svojemu gospodarju). Ko se odločijo, pokličejo izbranega v skupino in ta mora ugotavljati kateri živali je podoben. Sprašuje: Ali leti? Ali je pevka? itd. Ko misli, da ve, za katero žival gre, pove njeno ime. ostali mu razložijo, zakaj so izbrali to žival – katere njegove/njene kreposti se veselijo.

Igra Iskanje svetniškega sija:

Na tleh so zarisani krogi s kredo (oddaljeni vsaj 2m drug od drugega), eden manj kot je igralcev. Igralci stojijo vsak v svojem »svetniškem siju«. Ko voditelj igre (tisti, ki je brez svetniškega sija zavpije SVETNIKI, mora vsak poiskati drug svetniški sij. Voditelj igre tudi poišče svoj svetniški sij. Kdor ostane brez svetniškega sija, naprej vodi igro.

 

 

Ta vnos je bil objavljen v KATEHEZA I. TRIADA. Zaznamek za trajno povezavo.